""Niektóre nieskończoności są większe niż inne".
"

''Gwiazd naszych wina'' - John Green